Realizowane projekty szkoleniowe

  • „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie sztumskim”

 

 

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach projektu dla Urzędu Pracy w Sztumie.

Przedmiot zamówienia: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. W ramach projektu przeszkolimy ponad 200 osób z zakresu doskonalenia umiejętności autoprezentacji w procesie rekrutacji.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017- maj 2018.

  • Transkrypcja wywiadów indywidualnych w ramach projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzinny i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”

Zleceniodawca: Centrum Naukowo-Badawcze Młodzi w Centrum LAB przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Przedmiot zamówienia: Transkrypcja ponad 300 wywiadów indywidualnych.

Okres realizacji projektu: marzec 2017- marzec 2019.