Zakończone projekty szkoleniowe

  • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich w ramach projektu „Twoja Szansa” Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Zleceniodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

Przedmiot zamówienia: Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich dla uczestników projektu „Twoja Szansa” w łącznej liczbie 120 godzin szkoleniowych.

Okres realizacji projektu: 22.08.2017- 11.09.2017.

 

  • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Rekrutacja i selekcja pracowników” 

Zleceniodawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia dla pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników.

Okres realizacji projektu: 28-29.08.2017.

 

  • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Szkolenie z prezentacji i wystąpień publicznych” 

 

Zleceniodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych.

Okres realizacji projektu: 09-10.05.2017.

 

  • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Technika prezentacji” w ramach projektu „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
    Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych.”

 

 

Zleceniodawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia dla studentów Uniwersytetu Śląskiego z zakresu technik skutecznej prezentacji.

Okres realizacji projektu: 10 – 11.03.2017.