W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz 1 050 rocznicy przyjęcia Chrztu przez Polskę. Z tej okazji Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza na czasową wystawę pt. „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”. Podstawowym  założeniem wystawy jest przedstawienie szerokiej rzeszy odbiorców roli grodu poznańskiego w krzewieniu chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz przypomnienie znaczenia chrztu naszego pierwszego…