Arcydzieła filmowe bez barier. Kultura dostępna w Wielkopolsce

Ogromnie cieszymy się z kolejnego projektu, który będziemy realizować w 2016 roku w związku z popularyzowaniem kultury bez barier. Narodowe Centrum Kultury przyznało nam dofinansowanie na przedsięwzięcie w ramach Programu Kultura Dostępna pt. „Arcydzieła filmowe bez barier. Kultura dostępna w Wielkopolsce”.

Do współrealizacji projektu zaprosiliśmy 3 instytucje kultury z Wielkopolski: Nowe Kino Pałacowe Centrum Kultury Zamek z Poznania, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miejski Dom Kultury w Wągrowcu.

To będzie kulturalna i dostępna jesień w Wielkopolsce. W okresie od września do listopada 2016 roku planujmy organizację łącznie 9 pokazów filmowych bez barier – z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących, w 3 miastach Wielkopolski. Filmy będą należeć do klasyki światowego kina i charakteryzować się wysoką wartością edukacyjną i artystyczną. Planuje się, aby były to filmy zrealizowane za granicą przez najbardziej znanych na świecie polskich reżyserów – Agnieszki Holland, Krzysztofa Kieślowskiego, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Wajdy lub Janusza Morgensterna.

Każdy z filmów zostanie pokazany trzy razy – po jednym pokazie w 3 wielkopolskich miastach – Poznaniu, Koninie oraz Wągrowcu. Wszystkie projekcje poprzedzone będą wykładem filmoznawcy (tłumaczonym na polski język migowy), który przybliży sylwetkę reżysera, scharakteryzuje jego twórczość, przedstawi okoliczności powstania filmu i jego problematykę oraz zwróci uwagę na najważniejsze aspekty artystyczne. Zaproszony prelegent poprowadzi również dyskusję widzów po projekcji filmu, która będzie okazją do wymiany spostrzeżeń, uwag oraz zachętą do głębszej analizy filmu.

Cykl bezpłatnych i integracyjnych pokazów, prelekcji i dyskusji będzie miał przybliżyć uczestnikom twórczość najwybitniejszych polskich reżyserów i zaakcentować ich obecność w dziejach światowego kina. Chcemy rozbudzać w odbiorcach zainteresowanie filmem oraz zachęcać ich do poznawania dorobku polskiej i światowej kinematografii i większego udziału w życiu kulturalnym swojego miasta.

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do oferty kinowej osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz skupia szczególną uwagę na włączeniu w życie kulturalne niepełnosprawnych mieszkańców mniejszych miast i propagowanie idei udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wśród pracowników instytucji kultury, które dotychczas nie zajmowały się tego rodzaju działalnością.

Projekt potrwa do grudnia 2016 roku i jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.