Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja dedykowana jest w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym, jest kompozycją precyzyjnie dobranych słów, które opisują i odzwierciedlają to, co sztuce niewidoczne dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest również opisem przekładającym obraz na słowo w sposób krótki, przejrzysty, neutralny, pozbawiony subiektywnej oceny i komentarza lektora.

W zależności od specyfiki danego wydarzenia kulturalnego audiodeskrypcja może być czytana na żywo, np. podczas spektaklu w teatrze czy meczu piłkarskim, może być również nagrana w studio i odtworzona, np. podczas projekcji filmu, bajek, w ogrodach botanicznych.

Audiodeskrypcję wykorzystuje się w sztuce między innymi dlatego, aby osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły poznawać sztuką i cieszyć się, samodzielnie „zobaczyć” i zinterpretować film, spektakl w teatrze, wystawę w muzeum czy galerii sztuki, ale przede wszystkim w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym na równi z osobami pełnosprawnymi i integrować się ze środowiskiem.

Na świecie pionierem w audiodeskrypcji są Stany Zjednoczone, w Europie liderem pod względem liczby miejsc, w których wykorzystuje się audiodeskrypcję, jest Wielka Brytania.

W zakresie audiodeskrypcji nasza oferta obejmuje:

  • kompleksowe opracowanie audiodeskrypcji projekcji filmów, bajek dla dzieci, spektakli teatralnych, widowisk sportowych, dzieł sztuki, zabytków architektonicznych, ekspozycji stałych oraz okazjonalnych wystaw w muzeach, galeriach sztuki (w tym wypożyczenie zestawów symultanicznych)
  • wsparcie techniczne w przygotowywaniu wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem audiodeskrypcji (w tym wyposażenie lub wypożyczenie niezbędnego sprzętu)
  • audyty w zakresie dostępności instytucji kultury dla osób niewidomych w obszarze audiodeskrypcji
  • szkolenia z tworzenia audiodeskrypcji, opracowywania i redagowania skryptów

Pobierz ulotkę informacyjną