Latest from the Aktualności category

Testy audiometryczne już w sprzedaży!

W marcu 2012 roku na rynek trafił nowy produkt „Polski test liczbowy i słowny do badania słuchu oraz testy do treningu słuchowego wer.2”.Testy stanowią niezbędne narzędzie pracy w gabinetach laryngologicznych, logopedycznych i protetycznych przy dopasowywaniu aparatów słuchowych. Testy stanowią niezbędne narzędzie pracy w gabinetach laryngologicznych, logopedycznych i protetycznych przy dopasowywaniu aparatów słuchowych. Produkt zawiera test liczbowy do…

Inauguracja projektu na rzecz bezpieczeństwa osób niewidomych

W dniu 16 lutego 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie (SOSWDN), przedstawiciele Spółki Future Voice System uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”, którego Liderem jest Uniwersytet w Białymstoku, a pozostałymi Partnerami – Akademia…

Nowy projekt rozpoczęty!

Future Voice System Sp. z o.o. została partnerem gospodarczym w projekcie rozwojowym pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”. Pozostałymi członkami konsorcjum jest Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach. Głównym zadaniem badawczym Spółki…

Projekt dot. przetwarzania informacji słownych w systemach zwalczania przestępczości

Future Voice System Sp. z o.o. w ramach konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje projekt rozwojowy pt. „Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu”. Celem projektu jest przygotowanie modułowego systemu rozpoznawania treści językowych oraz pozajęzykowych zawartych w sygnale mowy,…