Latest from the Oferta category

Audioprzewodniki w naszej ofercie

Obecnie w swojej ofercie posiadamy klasyczny audioprzewodnik Media Packer firmy Imagineear.   Media Packer – rozwiązanie do samodzielnego zwiedzania: Jest to klasyczny multimedialny odtwarzacz z klawiaturą numeryczną, za pomocą której zarządza się nagraniem i samym urządzeniem. Dostosowany do potrzeb osób niewidomych, posiada wypukłą klawiaturę, na przycisku „5” znajduje się wypukła wypustka ułatwiająca orientację. Dostosowany do…

Oferta w zakresie dostosowania wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

 W zakresie dostosowania wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu, oferujmy: Dla osób niewidomych: Przygotowanie audiodeskrypcji do ekspozycji (czasowych, stałych), filmów i spektakli (usługa obejmuje opracowanie skryptu audiodeskrypcji wraz z nagraniem). Dla osób niewidomych: Wykonanie tyflografik eksponatów, w tym transkrypcji opisów eksponatów na pismo brajl oraz przygotowanie elementu opisowego w brajlu. Dla…

System Automatycznego Rozpoznawania Mowy (ARM) w sprzedaży

  W naszej ofercie pojawił się nowy produkt – System Automatycznego Rozpoznawania Mowy dyktowanej ARM, który jest już dostępny na rynku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.   System Automatycznego Rozpoznawania Mowy (ARM) to w 100% polski program do transkrypcji mowy dyktowanej na tekst. Jest szczególnie przydatny do sporządzania dokumentów formalnych – pism, umów, wniosków,…

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja dedykowana jest w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym, jest kompozycją precyzyjnie dobranych słów, które opisują i odzwierciedlają to, co sztuce niewidoczne dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest również opisem przekładającym obraz na słowo w sposób krótki, przejrzysty, neutralny, pozbawiony subiektywnej oceny i komentarza lektora. W zależności od specyfiki danego wydarzenia kulturalnego audiodeskrypcja może być czytana na żywo, np. podczas…

Audioprzewodniki dla niewidomych

Audioprzewodniki dla niewidomych to audiodeskrypcja obiektów i eksponatów wraz z dodatkową ścieżką dźwiękową wzbogaconą o wskazówki i informacje, pozwalające osobie niewidomej na samodzielne i swobodne zwiedzanie muzeów, galerii, wystaw lub wyłącznie samodzielna ścieżka dźwiękowa ze wskazówkami nawigującymi osobę niewidomą w urzędach, na dworcach, lotniskach. Audioprzewodniki umożliwiają odsłuchiwanie nagrań w trakcie zwiedzania – w ruchu, jak również…

Testy audiometryczne

Firma Future Voice System Sp. z o.o. dzięki współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego opracowała i wydała „Polski test liczbowy i słowny do badania słuchu oraz testy do treningu słuchowego wer.2”. Unowocześniona, wzbogacona o nowe słownictwo druga wersja testów stanowi doskonałe narzędzie w doborze aparatów słuchowych i implantów ślimakowych, służy wstępnej ocenie…