Latest from the Realizowane projekty category

Arcydzieła filmowe bez barier. Kultura dostępna w Wielkopolsce

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Koordynator Projektu: Natalia Jarmużek-Troczyńska Instytucje realizujące projekt: Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Nowe Kino Pałacowe Centrum Kultury Zamek Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Miejski Dom Kultury w Wągrowcu Czas realizacji projektu: kwiecień 2016 rok – grudzień 2016 rok Źródło finansowania: Narodowe…

Kulturalny Poznań bez barier 2

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Koordynator Projektu: Natalia Jarmużek-Troczyńska Instytucje realizujące projekt: Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Fundacja Kultury Bez Barier Kino Rialto Teatr Nowy w Poznaniu Muzeum Narodowe w Poznaniu Czas realizacji projektu: marzec 2015 – grudzień 2015 Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel…

Testy percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Koordynator projektu: Natalia Jarmużek-Troczyńska Instytucje realizujące projekt: Future Voice System Sp. z o.o. – Lider projektu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Czas realizacji projektu: czerwiec 2014 – październik 2014 Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z konkursu „Vouchery dla przedsiębiorstw” Cel projektu: Celem projektu jest…

Kulturalny Poznań bez barier

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Koordynator Projektu: Natalia Jarmużek-Troczyńska Instytucje realizujące projekt: Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Fundacja Kultury Bez Barier Kino Muza Teatr Polski w Poznaniu Muzeum Archeologiczne Centrum Kultury Zamek Czas realizacji projektu: 03.03.2014 – 31.12.2014 Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel projektu:…

Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe- Lider Projektu Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Kierownik projektu: Dr Ewa Kuśmierek Instytucje realizujące projekt: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego Future Voice System Sp. z o.o. Czas realizacji projektu: 25.04.2013 – 24.04.2016 Źródło finansowania: Narodowe…

Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne

Uniwersytet w Białymstoku – Lider Projektu Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk Instytucje realizujące projekt: Uniwersytet w Białymstoku – Lider Projektu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach Future Voice System Sp. z o.o. Czas realizacji projektu: 28.12.2011 – 27.06.2014 Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Cel…

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości iterroryzmu

 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko Instytucje realizujące projekt: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe- Lider Projektu Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Future Voice System Sp. z o.o. Czas realizacji projektu: 20.12.2010-19.12.2012 Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Cel projektu: Opracowanie modułowego systemu rozpoznawania treści językowych oraz pozajęzykowych zawartych…