Oferta w zakresie dostosowania wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

 W zakresie dostosowania wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu, oferujmy:
 1. Dla osób niewidomych: Przygotowanie audiodeskrypcji do ekspozycji (czasowych, stałych), filmów i spektakli (usługa obejmuje opracowanie skryptu audiodeskrypcji wraz z nagraniem).
 1. Dla osób niewidomych: Wykonanie tyflografik eksponatów, w tym transkrypcji opisów eksponatów na pismo brajl oraz przygotowanie elementu opisowego w brajlu.
 1. Dla osób niesłyszących: Przygotowanie tłumaczenia na język migowy i/lub napisów dla osób niesłyszących. Usługa obejmuje:
 • wykonanie tłumaczenia na język migowy opisów zabytków, bądź zagadnień dotyczących wystawy wraz z produkcją nagrania.
 • wykonanie napisów dla niesłyszących do materiałów audiowizualnych dotyczących wystawy oraz filmów i spektakli.
 1. Warsztaty dla pracowników instytucji kulturalnych:
 • niewidzenie – warsztaty z obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • niesłyszenie – warsztaty z obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu.
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchu a dostępność architektoniczna.
 • jak pisać audiodeskrypcję w teorii i w praktyce.
 • warsztaty z języka migowego.
 1. Wsparcie w organizacji projekcji filmowych, spektakli, wystaw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: Natalia Jarmużek-Troczyńska

telefon: +48 665 150 228, e-mail: natalia.jarmuzek@futurevoicesystem.pl