Udział przedstawicieli Future Voice System w Targach Europoltech 2013 i VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej

W dniach od 17 do 18 kwietnia 2013 roku przedstawiciele Spółki Future Voice System wzięli udział w dwóch wydarzeniach odbywających się w Warszawskim Centrum EXPO XXI: Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2013

oraz w VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej pt. „Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 – nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach”.  

Podczas Konferencji przedstawione zostały dotychczasowe działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym w ramach projektu badawczego pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”, którego Liderem jest Uniwersytet w Białymstoku, a pozostałymi Partnerami  Future Voice System Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z Kielc.

Prezentację przedstawiła prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk (Kierownik Projektu) oraz prof. dr hab. Katarzyna Laskowska z Uniwersytetu w Białymstoku. (pobierz prezentację)

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. oraz Komendę Główną Policji, przy współpracy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji na www.europoltech.pl