Nowy projekt rozpoczęty!

Future Voice System Sp. z o.o. została partnerem gospodarczym w projekcie rozwojowym pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”.

Pozostałymi członkami konsorcjum jest Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach.

Głównym zadaniem badawczym Spółki jest:

  • Analiza praw własności materialnych i niematerialnych w zakresie zastosowania wyników prowadzonych badań w aspekcie wdrożenia przemysłu technologii powstałych w ramach projektu,
  • Analiza prawno-ekonomiczna (w tym badania rynku) produktów gotowych do przemysłowego wdrożenia, powstałych w ramach projektu,
  • Analiza możliwości zastosowania i wdrożenia produktów oraz przygotowywanie szczegółowego biznesplanu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Celem projektu jest opracowanie prototypu inteligentnego urządzenia mobilnego ułatwiającego lokalizację oraz wspomagającego przemieszczanie się osób niewidomych i słabo widzących w środowisku miejskim, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i kryminologicznych.

Ten 30-miesięczny projekt realizowany w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (www.ppbw.pl) prowadzony jest od stycznia 2012 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

W dniu 16 lutego 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt.