FVS w 15 Kreatywnych w Nauce magazynu „BRIEF”

Magazyn „BRIEF” od pięciu lat organizuje ranking 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, wyróżniając w nim tych, którzy swoją działalnością przyczyniają się przede wszystkim do wzrostu innowacyjności gospodarki naszego kraju. Kiedy mowa o budowaniu silnej gospodarki, jedną z ważniejszych ról w tym procesie odgrywa współpraca dwóch, tylko pozornie oddzielnych środowisk – nauki i biznesu.

BRIEF postanowił przyjrzeć się jak ta kooperacja realizowana jest w Polsce, publikując zestawienie 15 kreatywnych w nauce.

Kryteria wyboru projektów dotyczą nie tylko ich nowatorskości oraz zaawansowania technologicznego, ale przede wszystkim sposobu, w jakim są realizowanie na poziomie biznesowym. Docenione zostały te inicjatywy, które mogą być dawane jako przykład skutecznej współpracy komercyjnej naukowców i przedsiębiorców oraz które w praktyce realizują ideę transferu wiedzy i technologii do ogólnie rozumianego świata biznesu.

Wśród 15 kreatywnych projektów znalazł się System Automatycznego Rozpoznawania Mowy (ARM), który umożliwia transkrypcję polskiej mowy dyktowanej na tekst.

ARM dysponuje szerokim i specjalistycznym słownikiem ogólnym oraz słownictwem charakterystycznym dla środowiska prawniczego. Aktualny poziom rozpoznawania mowy przez system wynosi ponad 95%.  ARM jest zintegrowany z programami takimi jak Microsoft Outlook, Microsoft Word i innymi edytorami tekstu. Produkt został skomercjalizowany i obecnie jest dostępny w sprzedaży.

Future Voice System Sp. z o.o. jest dystrybutorem systemu ARM opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy z Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Za wyróżnienie serdecznie dziękujemy!