Premiera na DVD “Bogowie” z AD i napisami dla niesłyszących