Radio Merkury objęło patronat medialny nad projektem „Kulturalny Poznań bez barier”