Udział przedstawicieli Future Voice System w Targach Europoltech 2013 i VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej