Głos Wielkopolski o warsztatach

Dnia 3 września w Głosie Wielkopolskim pojawił się artykuł na temat warsztatów w Muzeum Narodowym w Poznaniu organizowanych w ramach projektu „Kulturalny Poznań bez barier 2”

Załoga Muzeum Narodowego uczy się pracy z niepełnosprawnymi

Bierzemy pod uwagę eliminację barier architektonicznych, pracę z audiodeskrypcją, a także tak prozaiczne sytuacje, jak ta, gdy osoba niesłysząca próbuje kupić bilet na wystawę – mówi Natalia Jarmużek-Troczyńska, koordynatorka projektu.

To dopiero pierwsza część drugiej edycji projektu. Od 9 września szkolenie z obsługi widzów niepełnosprawnych przejdą pracownicy Teatru Nowego oraz Kina Rialto. Poza częścią warsztatową, podobnie jak w zeszłym roku, częścią Kulturalnego Poznania będą także wydarzenia otwarte dla publiczności. W październiku i listopadzie zorganizowane zostaną specjalne spektakle i seanse filmowe, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnej publiczności.

Jak sprawić, by zwiedzanie było atrakcyjnym doświadczeniem również dla gości niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo, uczą się od środy pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu. Warsztaty są częścią projektu Kulturalny Poznań bez barier 2.

W zajęciach biorą udział pracownicy trzech oddziałów muzeum. Wśród nich są m. in. przewodnicy i opiekunowie grup. Każdy z nich zdobywa umiejętności, które mają zagwarantować, że wizyta w placówce będzie pełnowartościowym doświadczeniem również dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

– Warsztaty uczą zarówno zachowań z podstawowego zakresu savoir vivre, jak i praktycznych rozwiązań, które w codziennej pracy stosować będą muzealnicy.

Bierzemy pod uwagę eliminację barier architektonicznych, pracę z audiodeskrypcją, a także tak prozaiczne sytuacje, jak ta, gdy osoba niesłysząca próbuje kupić bilet na wystawę – mówi Natalia Jarmużek-Troczyńska, koordynatorka projektu. To dopiero pierwsza część drugiej edycji projektu. Od 9 września szkolenie z obsługi widzów niepełnosprawnych przejdą pracownicy Teatru Nowego oraz Kina Rialto. Poza częścią warsztatową, podobnie jak w zeszłym roku, częścią Kulturalnego Poznania będą także wydarzenia otwarte dla publiczności. W październiku i listopadzie zorganizowane zostaną specjalne spektakle i seanse filmowe, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnej publiczności. (autor artykułu: red. Cyprian Łakomy)