Konferencja na Stadionie Narodowym w Warszawie – podsumowanie projektu

 W dniu 25 czerwca 2014 roku podczas Konferencji pt. „Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – zakończenie i podsumowanie projektów realizowanych w ramach I Konkursu NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności”, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie, zaprezentowane zostały efekty projektu

pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”.

Projekt realizowany był od grudnia 2011 roku przez Konsorcjum składające się z Uniwersytetu w Białymstoku (Lider projektu), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji z Kielc oraz partnera gospodarczego Future Voice System Sp. z o.o. Projekt zakończył się 27 czerwca 2014 roku.

Prace w projekcie podzielone były na dwie części – prawną i technologiczną.

Pierwszą z nich zaprezentowała Kierownik projektu prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk z UwB. Po krótkim wprowadzeniu do głównych założeń, celów oraz planowanych efektów końcowych projektu, podsumowane zostały prace związane z aspektami prawno-kryminologicznymi, które zostały zebrane w dwóch monografiach:

„Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym. Wybrane aspekty praktyczne” pod red. Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha Filipkowskiego oraz Ewy Glińskiej.
„Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Wybrane aspekty prawne i kryminologiczne” pod red. Ewy M. Guzik-Makaruk, Emila W. Pływaczewskiego oraz Elżbiety Zatyki.
Monografie ukażą się pod koniec 2014 roku.

Drugą część projektu – technologiczną, omówił prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Dziech z AGH, której celem było opracowanie systemu wspomagającego poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku, umożliwiającego m.in. detekcję przeszkód znajdujących się w przestrzeni zurbanizowanej, określenie koloru świateł sygnalizacji na przejściach dla pieszych czy odczytywanie numerów pojazdów komunikacji miejskiej. Zaprezentowany został również film przedstawiający działanie i poszczególne możliwości systemu.

Ponadto, oprócz ww. projektu, podczas Konferencji odbyło się podsumowanie prac kilkunastu innych projektów realizowanych w latach 2011-2014 w ramach I Konkursu NCBR w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Prezentacje efektów odbyły się w postaci pokazów multimedialnych oraz w formie eksponatów pozwalających uczestnikom na przetestowanie rezultatów zrealizowanych projektów.

W drugiej części Konferencji, miały miejsce wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poświęcone kierunkom rozwoju oraz znaczeniu prac badawczo-rozwojowych dla systemu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Organizatorem Konferencji była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a jej Partnerem Merytorycznym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratury, Sądownictwa, służb mundurowych, służb specjalnych, wojska oraz środowiska naukowego, jak i innych instytucji zainteresowanych tematyką prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie bezpieczeństwa.