Kulturalny Poznań bez barier 2

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż niebawem rusza kontynuacja projektu „Kulturalny Poznań bez barier”, który był realizowany przez Future Voice System w 2014 roku.

Do udziału w drugiej edycji projektu pt. „Kulturalny Poznań bez barier 2”, zaprosiliśmy 3 kolejne poznańskie instytucje kultury: Kino Rialto, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego oraz Muzeum Narodowe.

W pierwszej części projektu odbędą się warsztaty dla pracowników ww. instytucji, w ramach których pracownicy dowiedzą się w jaki sposób udostępniać wydarzenia kulturalne w ich placówkach dla osób niepełnosprawnych m.in. z wykorzystaniem audiodeskrypcji. Poznają również praktyczne zasady savoir-vivre’u obsługi widza z niepełnosprawnością ruchu, wzroku oraz słuchu.

Jesienią, w ramach drugiej części projektu, odbędą się trzy wydarzenia bez barier – projekcja filmowa w Kinie Rialto, spektakl w Teatrze Nowym oraz wystawa w Muzeum Narodowym. Podczas wydarzeń dla osób z dysfunkcją wzroku zapewniona zostanie audiodeskrypcja. Będą też napisy oraz tłumacz języka migowego dla osób niesłyszących, jak również pętla indukcyjna wspomagająca słuch osób niedosłyszących. Wszystkie miejsca, w których odbędą się wydarzenia będą przyjazne dla gości poruszających się na wózkach.

Wydarzenia będą miały charakter integracyjny i otwarty dla innych widzów, tak, więc każdy chętny będzie mógł wziąć w nich udział.

Ideą projektu jest promowanie i rozpowszechnianie działań przeciwdziałających wykluczenie osób niepełnosprawnych (niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo) ze sfery społecznej i kulturalnej oraz promowanie w Poznaniu kultury bez barier – dostępnej dla wszystkich.

Projekt potrwa do grudnia 2015 roku i jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.