Kulturalny Poznań bez barier 2

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu

Koordynator Projektu:

  • Natalia Jarmużek-Troczyńska

Instytucje realizujące projekt:

  • Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu
  • Fundacja Kultury Bez Barier
  • Kino Rialto
  • Teatr Nowy w Poznaniu
  • Muzeum Narodowe w Poznaniu

Czas realizacji projektu:

  • marzec 2015 – grudzień 2015

Źródło finansowania:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel projektu:

Projekt zakłada kontynuację profesjonalizacji personelu poznańskich instytucji kulturalnych: Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Kina Rialto oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu poprzez organizację bezpłatnych warsztatów edukacyjno-kulturalnych na temat obsługi widza z niepełnosprawnością w zakresie możliwości udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym ruchowo, osobom niewidomym oraz niesłyszącym, jak również z tworzenia audiodeskrypcji.

Projekt ma również na celu promowanie i rozpowszechnianie działań przeciwdziałających wykluczeniu osób niepełnosprawnych (niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo) ze sfery społecznej i kulturalnej.

Opis projektu:

W ramach projektu odbędą się warsztaty dla pracowników Kina Rialto, Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Poznaniu na temat obsługi widza z niepełnosprawnością, w zakresie możliwości udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym ruchowo, osobom niewidomym oraz niesłyszącym, jak również z tworzenia audiodeskrypcji.

Projekt zakończy się organizacją 3 wydarzeń kulturalnych bez barier (spektakl w Teatrze Nowym w Poznaniu, film w Kinie Rialto, wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących zapewniona będzie audiodeskrypcja, dla osób niesłyszących napisy oraz tłumacz języka migowego, jak również dla osób niedosłyszących – pętla indukcyjna.

Istotne są dwa główne cele realizacji projektu:

  • Edukacyjny:

Podniesienie kompetencji i wzrost świadomości łącznie wśród 45 pracowników kulturalnych z Teatru Nowego w Poznaniu, Kina Rialto, Muzeum Narodowego w Poznaniu w zakresie możliwości udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym (np. poprzez wykorzystywanie audiodeskrypcji), savoir vivre’u obsługi Widza z niepełnosprawnością (vademecum dobrych praktyk), edukacji na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w uczestniczeniu w życiu kulturalnym.

  • Społeczny:

Większa ilość osób niepełnosprawnych odwiedzających przyjazne miejsca kulturalne bez barier, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, większe możliwość interakcji z lokalną społecznością. Wydarzenia te będą miały charakter otwarty dla innych pełnosprawnych Widzów chcących w nich uczestniczyć. Dzięki temu, możliwa będzie integracja przedstawicieli różnych grup społecznych, środowisk osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Będzie to zarazem szansa na przełamywanie wzajemnych barier.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.