Kulturalny Poznań bez barier

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu

Koordynator Projektu:

  • Natalia Jarmużek-Troczyńska

Instytucje realizujące projekt:

  • Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu
  • Fundacja Kultury Bez Barier
  • Kino Muza
  • Teatr Polski w Poznaniu
  • Muzeum Archeologiczne
  • Centrum Kultury Zamek

Czas realizacji projektu:

  • 03.03.2014 – 31.12.2014

Źródło finansowania:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podwyższanie kompetencji pracowników instytucji kulturalnych w zakresie możliwości i potrzeb udostępniania wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. z wykorzystaniem audiodeskrypcji), jak również w zakresie savoir-vivre’u obsługi Widza z niepełnosprawnością. Projekt ma również na celu promowanie i rozpowszechnianie działań przeciwdziałających wykluczeniu osób niepełnosprawnych (niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo) ze sfery społecznej i kulturalnej.

Opis projektu:

W ramach projektu odbędą się warsztaty dla  pracowników Kina Muza, Teatru Polskiego w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego oraz Centrum Kultury Zamek na temat obsługi widza z niepełnosprawnością, w zakresie możliwości udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym ruchowo, osobom niewidomym oraz niesłyszącym, jak również z tworzenia audiodeskrypcji.

Projekt zakończy się organizacją trzech wydarzeń kulturalnych bez barier (film w Kinie Muza, spektakl w Teatrze Polskim w Poznaniu, wystawa w Muzeum Archeologicznym) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących zapewniona będzie audiodeskrypcja, dla osób niesłyszących napisy oraz tłumacz języka migowego, jak również dla osób niedosłyszących – pętla indukcyjna. Wszystkie trzy miejsca, w których odbędą się wydarzenia będą również przyjazne dla Gości poruszających się na wózkach.

Rozpoczęcie warsztatów planowane jest na czerwiec 2014, natomiast organizacja trzech wydarzeń kulturalnych w październiku 2014 roku.

Istotne są dwa główne cele realizacji projektu:

  • Edukacyjny:

Podniesienie kompetencji i wzrost świadomości wśród 45 pracowników kulturalnych z powyższych instytucji kulturalnych w ww. zakresie.

  • Społeczny:

Większa ilość osób niepełnosprawnych odwiedzających przyjazne miejsca kulturalne bez barier, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, większe możliwość interakcji z lokalną społecznością. Wydarzenia planowane w ramach realizacji projektu będą miały charakter otwarty dla innych pełnosprawnych Widzów chcących w nich uczestniczyć. Dzięki temu, możliwa będzie integracja przedstawicieli różnych grup społecznych, środowisk osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Będzie to zarazem szansa na przełamywanie wzajemnych barier.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.