„Kulturalny Poznań bez barier2” – publikacja

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu publikację z projektu pt. „Kulturalny Poznań bez barier 2”, który realizowaliśmy w 2015 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zakładał kontynuację profesjonalizacji personelu poznańskich instytucji kulturalnych: Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Kina Rialto oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu poprzez organizację bezpłatnych warsztatów edukacyjno-kulturalnych na temat obsługi widza z niepełnosprawnością w zakresie możliwości udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym ruchowo, osobom niewidomym oraz niesłyszącym, jak również z tworzenia audiodeskrypcji.

Projekt miał na celu promowanie i rozpowszechnianie działań przeciwdziałających wykluczeniu osób niepełnosprawnych (niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo) ze sfery społecznej i kulturalnej.

Kulturalny Poznań bez barier 2_publikacja