Seminarium w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 20 listopada 2014 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym miało miejsce seminarium pt. „Nowoczesne technologie na rzecz bezpieczeństwa. Zagadnienia dual-use” zorganizowane przez Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem spotkania było przedstawienie szeregu rozwiązań technologicznych oraz funkcjonalnych zarówno w zastosowaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak i typowo cywilnych, komercyjnych. Punktem wyjściowym seminarium była postawiona teza, iż technologie komercyjne mogą być wykorzystane także przez organy państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Zarówno w skali kraju, jak całej Europy.

Wśród uczestników seminarium znaleźli się przedstawiciele biznesu, uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz instytucji państwowych w tym służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Future Voice System Sp. z o.o. reprezentował Rashel Talukder, który w ramach wystąpienia pt. „Technologia automatycznego przetwarzania mowy na tekst – możliwości zastosowania” zaprezentował wybrane funkcje oraz możliwości szerszego wykorzystania Systemu Automatycznego Rozpoznawania Mowy Dyktowanej (ARM) oraz Automatycznego Rozpoznawania Mowy Spontanicznej (ARM-1) oraz – efekt prac badawczo-rozwojowych prowadzonych we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo–Sieciowym w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowe sprawozdanie z seminarium wraz z możliwością pobrania prezentacji znajduje się na stronie Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: http://www.eibw.org/news-sprawozdanie-z-konferencji-,84.html