Nowy projekt z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

Future Voice System Sp. z o.o. została partnerem gospodarczym w projekcie rozwojowym pt. „Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”.

Projekt ten realizowany jest przez Konsorcjum złożone z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przy współpracy z firmą Future Voice System Sp. z o.o.

Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego systemu automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy spontanicznej, tzw. ciągłej, wyposażonego w szereg funkcji dedykowanych użytkownikom końcowym – głównie przedstawicielom służb mundurowych.

Głównym zadaniem Spółki jest:

  • Analiza praw własności intelektualnej w aspekcie przeprowadzenia efektywnej komercjalizacji wyników projektu po jego zakończeniu,
  • Analiza prawno-ekonomiczna (w tym badania rynku) produktów gotowych do przemysłowego wdrożenia, powstałych w ramach projektu,
  • Analiza szerszych możliwości zastosowania i wdrożenia wyników projektu oraz przygotowywanie szczegółowego biznesplanu komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Bieżące testowanie opracowywanych prototypów systemu.

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju potrwa do kwietnia 2016 roku.