“Kulturalny Poznań bez barier” – nowy projekt Future Voice System!

Od marca 2014 roku rusza realizacja projektu kulturalno-edukacyjnego pt. „Kulturalny Poznań bez barier”, którego głównym organizatorem jest Future Voice System Sp. z o.o.

Współorganizatorami przedsięwzięcia jest Fundacja Kultury bez Barier (partner merytoryczny), Kino Muza, Teatr Polski w Poznaniu oraz Muzeum Archeologiczne.

Głównym celem projektu jest podwyższanie kompetencji pracowników instytucji kulturalnych w zakresie możliwości i potrzeb udostępniania wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. z wykorzystaniem audiodeskrypcji), jak również w zakresie savoir-vivre’u obsługi Widza z niepełnosprawnością. Projekt ma również na celu promowanie i rozpowszechnianie działań przeciwdziałających wykluczeniu osób niepełnosprawnych (niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo) ze sfery społecznej i kulturalnej.

W czerwcu 2014 roku odbędą się warsztaty, które przewidziane są dla 45 pracowników poznańskich kin, muzeów i teatrów, w szczególności z wyżej wymienionych. Ponadto, w październiku 2014 roku zorganizowane zostaną trzy wydarzenia kulturalne bez barier – w Kinie Muza, Teatrze Polskim w Poznaniu oraz w Muzeum Archeologicznym, w których udział wezmą zarówno osoby niepełnosprawne, jak również – z uwagi na otwarty charakter wydarzenia – pozostali Widzowie. Dla osób niewidomych i słabowidzących zapewniona będzie audiodeskrypcja, dla osób niesłyszących napisy oraz tłumacz języka migowego, jak również dla osób niedosłyszących – pętla indukcyjna  Wszystkie trzy miejsca, w których odbędą się wydarzenia będą przyjazne dla Gości poruszających się na wózkach.

O wszystkich wydarzeniach związanych z realizacją projektu będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

„Kulturalny Poznań bez barier” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego realizacji potrwa do końca grudnia 2014 roku.