O firmie

Firma Future Voice System Sp. z o.o. (FVS) powstała w 2009 roku z myślą o tworzeniu nowoczesnych technologii opartych na przetwarzaniu dźwięku, w tym mowy ludzkiej w takich obszarach jak nauka, edukacja, bezpieczeństwo, medycyna, kultura.

W trakcie ponad sześcioletniej działalności firmy, przy ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi, organizacjami non-profit oraz innymi przedsiębiorstwami nauczyliśmy się efektywnie łączyć elementy nauki i biznesu. Udało nam się też zrealizować kilka cennych przedsięwzięć, w tym m.in. opracowanie i wydanie testów audiometrycznych służących wstępnej ocenie utraty słuchu czy udział w trzech projektach badawczo-rozwojowych z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.

Spółka ma kilkuletnie doświadczenie w inicjowaniu i finansowaniu zaawansowanych przedsięwzięć technologicznych, jak również w pracach poświęconych procesowi komercjalizacji badań naukowych.

W realizowanych projektach firma specjalizuje się głównie w analizach prawno-ekonomicznych oraz monitoringu rynku pod kątem przemysłowego wdrożenia wyników badań naukowych. Ponadto, zakres prowadzonych działań dotyczy też analiz praw własności materialnych i niematerialnych w aspekcie komercjalizacji efektów projektu.

Od ponad czterech lat aktywnie włączamy się w przedsięwzięcia i projekty realizowane na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Interesują nas działania, których celem jest aktywizacja społeczna, kulturalna, ale i zawodowa osób z dysfunkcją wzroku.

Naszym największym atutem jest zespół współpracujących z nami ludzi, wśród których nie brakuje czołowych specjalistów z dziedziny akustyki, protetyki słuchu, laryngologii, audiodeskrypcji, tyfloakustyki, tyflografiki oraz zarządzania projektami – posiadających pasję, doświadczenie i wiedzę, którą chcemy się z Państwem dzielić.