Testy audiometryczne

Firma Future Voice System Sp. z o.o. dzięki współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego opracowała i wydała „Polski test liczbowy i słowny do badania słuchu oraz testy do treningu słuchowego wer.2”.

Unowocześniona, wzbogacona o nowe słownictwo druga wersja testów stanowi doskonałe narzędzie w doborze aparatów słuchowych i implantów ślimakowych, służy wstępnej ocenie utraty słuchu, pozwala ocenić zaburzenia słuchu fonematycznego.

Produkt przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Może być także pomocny w nauce języka osobom z wadami słuchu czy z trudnościami w wymowie.

Testy zostały nagrane w profesjonalnych warunkach studyjnych i stanowią niezbędne narzędzie pracy w gabinetach laryngologicznych, logopedycznych i protetycznych przy dopasowywaniu aparatów słuchowych oraz przy ocenie zarówno ustawień, jak i poprawności doboru i działania aparatu słuchowego.

Produkt spełnia wymagania polskiej normy PN-EN ISO 8253-3:2005.

Produkt dostępny w sprzedaży od marca 2012 roku. Zamówienie na produkt można składać poprzez adres mailowy bok@audioservice.com

 

Producent testów: Future Voice System Sp. z o.o. Wyłączny dystrybutor testów: Audio SAT Sp. z o.o. (www.audioservice.pl)

Pobierz ulotkę informacyjną

 

Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Fonetyczne.