Arcydzieła filmowe bez barier. Kultura dostępna w Wielkopolsce

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Koordynator Projektu: Natalia Jarmużek-Troczyńska Instytucje realizujące projekt: Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu Nowe Kino Pałacowe Centrum Kultury Zamek Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Miejski Dom Kultury w Wągrowcu Czas realizacji projektu: kwiecień 2016 rok – grudzień 2016 rok Źródło finansowania: Narodowe…

Audiodeskrypcja i audioprzewodniki dla osób niewidomych już w ofercie!

Niewystarczająca ilość wydarzeń kulturalnych dostosowanych do odbioru przez osoby z dysfunkcją wzroku zainspirowały nas, aby podjąć intensywne przygotowania do wprowadzenia nowych usług i produktów związanych z audiodeskrypcją – czyli opisem przekładającym obraz na słowo, odzwierciedlającym to, co w sztuce niewidoczne dla osób niewidomych i słabowidzących, pozwalając na samodzielną oraz w pełni zrozumiałą interpretację prezentowanych przedsięwzięć. Od ponad dwóch…

Future Voice System partnerem wspierającym akcję “Odyseja Umysłu 2013”

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Future Voice System Sp. z o.o. była jednym ze sponsorów Mistrzów Polski ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka” w Poznaniu w Światowym Finale Konkursu Kreatywności „Odyseja Umysłu”, który odbył się w dniach 22-25 maja 2013 roku na Uniwersytecie Michigan w East Lansing w Stanach Zjednoczonych. Odyseja Umysłu to program…

Nowy projekt z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

Future Voice System Sp. z o.o. została partnerem gospodarczym w projekcie rozwojowym pt. „Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”. Projekt ten realizowany jest przez Konsorcjum złożone z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego…

Udział przedstawicieli Future Voice System w Targach Europoltech 2013 i VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej

W dniach od 17 do 18 kwietnia 2013 roku przedstawiciele Spółki Future Voice System wzięli udział w dwóch wydarzeniach odbywających się w Warszawskim Centrum EXPO XXI: Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2013 oraz w VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej pt. „Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 – nowe wyzwania…

Testy audiometryczne już w sprzedaży!

W marcu 2012 roku na rynek trafił nowy produkt „Polski test liczbowy i słowny do badania słuchu oraz testy do treningu słuchowego wer.2”.Testy stanowią niezbędne narzędzie pracy w gabinetach laryngologicznych, logopedycznych i protetycznych przy dopasowywaniu aparatów słuchowych. Testy stanowią niezbędne narzędzie pracy w gabinetach laryngologicznych, logopedycznych i protetycznych przy dopasowywaniu aparatów słuchowych. Produkt zawiera test liczbowy do…

Inauguracja projektu na rzecz bezpieczeństwa osób niewidomych

W dniu 16 lutego 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie (SOSWDN), przedstawiciele Spółki Future Voice System uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”, którego Liderem jest Uniwersytet w Białymstoku, a pozostałymi Partnerami – Akademia…

Nowy projekt rozpoczęty!

Future Voice System Sp. z o.o. została partnerem gospodarczym w projekcie rozwojowym pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”. Pozostałymi członkami konsorcjum jest Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach. Głównym zadaniem badawczym Spółki…

Projekt dot. przetwarzania informacji słownych w systemach zwalczania przestępczości

Future Voice System Sp. z o.o. w ramach konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje projekt rozwojowy pt. „Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu”. Celem projektu jest przygotowanie modułowego systemu rozpoznawania treści językowych oraz pozajęzykowych zawartych w sygnale mowy,…

Współpracujemy z: