Projekt „Kulturalny Poznań bez barier” pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania!

Z przyjemnością informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania – Pan Ryszard Grobelny, objął Honorowym Patronatem projekt edukacyjno-kulturalny pt. „Kulturalny Poznań bez barier”, którego realizacja rozpoczęła się na początku marca 2014 roku.

Ideą projektu jest promowanie i upowszechnianie kultury bez barier dla osób niepełnosprawnych. Przez jego realizację pragniemy zwrócić uwagę na konieczność otwierania się instytucji kulturalnych na osoby z różnymi niepełnosprawnościami, poprzez przystosowywanie oferowanego repertuaru oraz przestrzeni kulturalnej do potrzeb osób niepełnosprawnych (niewidomych, niesłyszących, wózkowiczów). Zależy nam również na zwiększeniu poziomu aktywności kulturalnej właśnie u niepełnosprawnych mieszkańców miasta.

Tematyka podejmowanej inicjatywy jest istotna dla lokalnej społeczności, zarówno ze względów społecznych, jak i edukacyjno-kulturalnych. Organizowane w ramach projektu wydarzenia w trzech poznańskich instytucjach kulturalnych, będą też służyć dobremu wizerunkowi i promocji Miasta Poznania.

Warto podkreślić, że „Kulturalny Poznań bez barier” wpisuje się m.in. w założenia „Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2030” w ramach rozwoju kapitału społecznego, budowania spójności społecznej, przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego oraz w cel programu strategicznego „Kulturalny Poznań”, zgodnie z którym należy wzmacniać obecność kultury w życiu codziennym ludzi poprzez stałe zwiększanie dostępności zasobów kultury i kształcenie nawyków kulturowych.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o udzieleniu Patronatu na stronie Urzędu Miasta Poznania – kliknij tutaj