Publikacja z projektu “Kulturalny Poznań bez barier”

Prezentujemy Państwu publikację z dziewięciomiesięcznego projektu pt. „Kulturalny Poznań bez barier”, który realizowaliśmy w 2014 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji oraz praktycznych umiejętności pracowników wybranych instytucji kulturalnych z obsługi niepełnosprawnego Gościa. Miał również zwrócić uwagę na konieczność otwierania się instytucji kultury na osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz ruchu i tworzenia zarówno dostępnego w odbiorze oferowanego repertuaru, jak i przyjaznej pod kątem architektonicznym przestrzeni kina, teatru czy muzeum. Projekt miał również zaszczepić w niepełnosprawnych mieszkańcach miasta potrzebę regularnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Poznaniu oraz pokazania szerokiego spektrum możliwości udostępniania filmu, spektaklu czy wystawy dla osób niewidomych oraz niesłyszących, np. z wykorzystaniem audiodeskrypcji, pętli indukcyjnej, napisów dla niesłyszących czy tłumacza języka migowego.

Publikacja podsumowuje zadania zrealizowane w ramach projektu pt. „Kulturalny Poznań bez barier” i jest to swojego rodzaju mini-przewodnik z przeprowadzonych działań, a więc warsztatów dla pracowników instytucji kulturalnych z obsługi Gościa z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz ruchu w instytucji kultury, a także z trzech wydarzeń bez barier organizowanych w kinie, teatrze i muzeum.

Kulturalny Poznań bez barier_publikacja