Radio Merkury objęło patronat medialny nad projektem “Kulturalny Poznań bez barier”

Jest nam bardzo miło poinformować, iż Radio Merkury objęło patronatem medialnym projekt „Kulturalny Poznań bez barier”.