Realizowane projekty szkoleniowe

  • Transkrypcja wywiadów indywidualnych w ramach projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzinny i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”

Zleceniodawca: Centrum Naukowo-Badawcze Młodzi w Centrum LAB przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Przedmiot zamówienia: Transkrypcja ponad 300 wywiadów indywidualnych.

Okres realizacji projektu: marzec 2017- marzec 2019.