Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu

Kierownik projektu:

 • Prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko

Instytucje realizujące projekt:

 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe- Lider Projektu
 • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Future Voice System Sp. z o.o.

Czas realizacji projektu:

 • 20.12.2010-19.12.2012

Źródło finansowania:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel projektu:

Opracowanie modułowego systemu rozpoznawania treści językowych oraz pozajęzykowych zawartych w sygnale mowy, określających charakterystyczne cechy głosu mówcy dla optymalizacji systemów rozpoznawania mowy oraz dla interfejsów głosowych umożliwiających sterowanie urządzeniami automatycznymi na potrzeby różnego rodzaju wojsk, służb specjalnych, wojsk informacyjnych oraz policji.

Opis projektu:

W ramach projektu powstały następujące moduły:

1) Moduł rozpoznawania mowy oraz automatycznego sterowania głosem:

 • automatyczny zapis dyktowanych treści,
 • wydawanie poleceń urządzeniom automatycznym w trybie dyktowania,
 • wydawanie poleceń urządzeniom automatycznym w trybie komend.

2) Moduł rozpoznawania mówcy:

 • charakterystyka głosu mówcy,
 • identyfikacja i weryfikacja mówcy.

Powstałe rozwiązanie może byc potencjalnie wykorzystane m.in. jako narzędzie do automatycznego przeszukiwania dużych baz nagrań pod kątem występowania określonych mówców (możliwość wykorzystania zarówno przez organy ścigania w zakresie techniki operacyjnej, jak i podczas postępowania sądowego w celu sprawniejszego automatycznego stenogramowania rozpraw sądowych).

3) wspomagający system syntezy mowy:

Narzędzie pozwoli na dźwiękowe odtworzenie (przeczytanie) tekstu rozpoznanego przez system Automatycznego Rozpoznawania Mowy.

Zadanie badawcze Spółki Future Voice System:

 • prowadzenie bieżących analiz praw własności materialnych i niematerialnych, aby po zakończeniu realizacji projektu możliwe było szybkie wdrażanie jego wyników,
 • opracowywanie analiz prawno-ekonomicznych, które będą miały na celu przygotowanie rzetelnych biznesplanów, pozwalających ukierunkować i usystematyzować kwestie związane z komercjalizacja przeprowadzonych badań naukowych.

Projekt realizowany był w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (www.ppbw.pl).