Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe- Lider Projektu

Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Kierownik projektu:

 • Dr Ewa Kuśmierek

Instytucje realizujące projekt:

 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu
 • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Future Voice System Sp. z o.o.

Czas realizacji projektu:

 • 25.04.2013 – 24.04.2016

Źródło finansowania:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel projektu:

Opracowanie zaawansowanego systemu Automatycznego Rozpoznawania i Przetwarzania Mowy spontanicznej (ARM-1), dedykowanego służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i obywateli.

Opis projektu:

W ramach projektu, planuje się opracowanie nowoczesnego  systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej (spontanicznej) na tekst. Zakłada się, iż system ARM-1 wyposażony będzie w następujące funkcje:

 • przetwarzanie mowy na tekst w formie dyktowania przy stanowisku biurowym,
 • przetwarzanie mowy na tekst w formie dyktowania na dyktafon z możliwością późniejszego przetworzenia na tekst,
 • przetwarzanie mowy na tekst z nagrań o dobrej jakości (bez wyraźnych szumów akustycznych),
 • przetwarzanie mowy na tekst z nagrań o gorszej jakości, w których występują wyraźne zakłócenia (szumy akustyczne),
 • automatyczna indeksacja baz nagrań (przeszukiwanie dużych baz nagrań pod kątem konkretnych fraz),
 • rozpoznawanie treści językowych i pozajęzykowych.

Zaplanowane w ramach projektu prace będą na bieżąco konsultowane z przedstawicielami służb mundurowych (użytkowników systemu), dzięki czemu możliwe będzie opracowanie technologii gotowej do komercyjnego wdrożenia, możliwie najbardziej dostosowanej do potrzeb jego użytkowników końcowych.

Zadanie badawcze Spółki Future Voice System:

 • prowadzenie bieżących analiz prawnych uwzględniających kwestie praw własności intelektualnej do wytworzonych produktów,
 • prowadzenie analiz prawno-ekonomicznych wyników projektu – produktów gotowych do komercyjnego wdrożenia, analiza możliwości zastosowania i wdrożenia efektów projektu,
 • prowadzenie bieżącej analizy rynku, pod kątem występowania konkurencyjnych produktów,
 • przygotowywanie szczegółowego biznesplanu komercjalizacji wyników realizowanych prac, z uwzględnieniem odpowiednio dostosowanej strategii sprzedaży, planu finansowego  oraz strategii marketingowej,
 • przeanalizowanie możliwości dodatkowego wykorzystania efektów projektu, m.in. przez osoby niepełnosprawne.

Projekt realizowany jest w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (www.ppbw.pl).