Sarmacki barok, czyli o modzie, muzyce i zwyczajach – Kulturalny Poznań bez barier 2

25 listopada 2015 roku przy współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu zorganizowaliśmy warsztat muzealny pt. „Podróż w czasie. Sarmacki barok, czyli o modzie, muzyce i zwyczajach naszych przodków” dla dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Warsztaty miały na celu rozwinięcie w dzieciach postawy aktywnego uczestniczenia w kulturze, kształtowanie umiejętności twórczego myślenia poprzez zabawę oraz przystępne upowszechnianie wiedzy o dawnych czasach. Miały również rozbudzić zainteresowania dzieci oraz dać możliwość zdobycia wiedzy na temat sztuki i mody sarmackiej, a także instrumentów, muzyki oraz zwyczajów naszych przodków.

W zajęciach muzealnych udział wzięła grupa dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.

Dzieci dowiedziały się czym są portrety trumienne, współtworzyły wizerunki sarmatów z wykorzystaniem materiałów plastycznych, zgłębiły wiedzę na temat strojów oraz instrumentów muzycznych wykorzystywanych w obrzędowości funeralnej.

Zapewniliśmy audiodeskrypcję „na żywo”, tłumaczenie na język migowy, poznawanie wybranych elementów wystawy przez dotyk oraz przymierzanie wybranych części strojów.

 

Dziękujemy Partnerowi projektu – Muzeum Narodowemu w Poznaniu za współpracę, a Adrianie Podmostko-Kłos i Oldze Lisieckiej za ciekawe poprowadzenie warsztatu muzealnego.