Szkolenia

Aktywnie  działamy  na  rynku  już  od  7 lat,  jako  specjaliści  w  dziedzinie  nowych  technologii  związanych  z  przetwarzaniem  dźwięku  i  wdrażaniem  ich na rynek. Od początku naszej działalności angażujemy się w przedsięwzięcia i projekty związane z aktywizacją społeczną, zawodową i kulturalną osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Odpowiadając na potrzeby naszych Partnerów poszerzyliśmy ofertę o szkolenia, które pomogą rozwinąć i udoskonalić umiejętności naszych obecnych Klientów jak i osób zainteresowanych naszymi usługami.

  • FUTURE patrzymy w przyszłość

Szkolenia  organizowane  przez  nas  to  nie  tylko  nauka,  to  łączenie  praktyki  zdobytej  podczas  naszej  działalności z  wiedzą  teoretyczną.  Odpowiadamy  na  potrzeby  rynku  i  wychodzimy  naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów, stale się rozwijając rozszerzamy naszą ofertę szkoleniową.

  • VOICE odpowiadamy na potrzeby

Oferujemy szeroki zakres tematyki szkoleń z obszaru rozwoju osobistego i zawodowego. Nasza działalność skupiona jest na współpracy z podmiotami samorządu terytorialnego takimi jak Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp., które  wspierają  osoby  zagrożone  wykluczeniem  społecznym.  Jest  to  dla  nas  obszar szczególnie  ważny,  ponieważ  od początku  naszej  działalności  pomagamy  w  pokonywaniu  barier  zarówno  w  życiu  zawodowym,  jak  i  prywatnym  osób  z  dysfunkcją wzroku  i  słuchu.

Ponad to organizujemy szkolenia otwarte dla klientów indywidualnych i dedykowane dla konkretnych firm. Mamy w swojej ofercie szkolenia w formie: wykładów, warsztatów, case study, treningów interpersonalnych lub łączonych form szkoleniowych.

  • SYSTEM jesteśmy zorganizowani

Współpracujemy  z  trenerami  z  całej  Polski,  którzy  są  specjalistami  w  swoich  dziedzinach.  Posiadamy  pasję,  doświadczenie  i  wiedzę,  którą  chcemy  się  z  Państwem  dzielić.  Poprzez dobrą  organizację  nigdy  nie  zostawiamy pytań  bez  odpowiedzi,  więc  zapraszamy  Państwa  do  kontaktu.

KONTAKT

 

Sonia Kliks

sonia.kliks@futurevoicesystem.pl

tel./fax (61) 8612446