Testy percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu

Koordynator projektu:

  • Natalia Jarmużek-Troczyńska

Instytucje realizujące projekt:

  • Future Voice System Sp. z o.o. – Lider projektu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czas realizacji projektu:

  • czerwiec 2014 – październik 2014

Źródło finansowania:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z konkursu „Vouchery dla przedsiębiorstw”

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie programu pn. „Testy percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi” do diagnozowania oraz oceny umiejętności rozpoznawania i rozumienia mowy przez dzieci z implantami ślimakowymi. Testy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2,5 do 15 lat.

Opis projektu:

W ramach realizacji niniejszego projektu przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowany zostanie produkt pn. „Testy percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi”, potocznie zwany „Pan Ziemniak”.

Testy pozwolą na sprawdzenie i ocenę umiejętności percepcji, identyfikacji, rozpoznawania i rozumienia mowy przez dzieci z implantami ślimakowymi, w zależności od uszkodzenia słuchu i rozwoju dziecka. Testy mogą być przeznaczone także dla dzieci z łagodniejszymi uszkodzeniami słuchu, u których słuch jest wspomagany aparatem słuchowym.

Program przewiduje testy dla dzieci starszych i młodszych o różnym poziomie trudności. Wszystkie testy charakteryzować się będą podobnym układem: etap nauki oraz etap testu, który jest punktowany i podsumowuje ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż tego rodzaju produkt może być istotnym wsparciem w poradniach logopedyczno-psychologicznych, w celu oceny potencjału językowego dziecka, oceny rozpoznawania i rozumienia mowy oraz jej rytmu. Program może być również pomocny w wykrywaniu obniżenia poziomu umiejętności językowych, postępujących wraz ze zmianą wieku dziecka, a także do monitorowania zasobu słownictwa używanego przez dziecko.

Aplikacja dostępna będzie w wersji desktopowej, jak również na urządzenia mobilne (tablet, telefon typu smartfon) wykorzystujące system Windows 8 i Windows Phone.