Voucher dla Future Voice System na projekt badawczy pt. “Testy percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi”

Future Voice System przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykona projekt badawczy pt. „Opracowanie testów percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki otrzymaniu finansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu pt. „Vouchery dla przedsiębiorstw”.

Voucher dla Future Voice System na projekt badawczy pt. „Testy percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi”

Projekt zakłada opracowanie „Testów percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi”, które umożliwią sprawdzenie i ocenę umiejętności percepcji, identyfikacji, rozpoznawania i rozumienia mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi, w zależności od uszkodzenia słuchu i rozwoju dziecka.

Produkt, który powstanie w ramach projektu będzie istotnym wparciem w poradniach logopedyczno-psychologicznych, w celu oceny potencjału językowego dziecka, oceny rozpoznawania i rozumienia mowy oraz rytmu. Program będzie również pomocny w wykrywaniu obniżenia poziomu umiejętności językowych, postępujących wraz ze zmianą wieku dziecka, a także do monitorowania zasobu słownictwa używanego przez dziecko.

Zestaw testów percepcyjnych jest tworzony z myślą o dzieciach z implantami ślimakowymi w wieku od 2,5 do 15 lat, jak również dla dzieci z łagodniejszymi uszkodzeniami słuchu, u których słuch wspomagany jest aparatem słuchowym.

Planowane jest, aby aplikacja była dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych (tablet, telefon typu smartfon), jak również w wersji do korzystania na komputerze PC.

Projekt zakończy się w październiku 2014 roku.