Warsztaty “Kulturalny Poznań bez barier” dla pracowników instytucji kulturalnych zakończone!

W dniach od 9 do 13 czerwca odbywały się warsztaty dla pracowników poznańskich instytucji kulturalnych: Muzeum Archeologicznego, Teatru Polskiego w Poznaniu, Kina Muza wraz z Centrum Kultury Zamek. Warsztaty są pierwszą częścią projektu pt. „Kulturalny Poznań bez barier” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem warsztatów było podzielenie się doświadczeniem, wiedzą, informacjami i pomysłami umożliwiającymi tworzenie instytucji kultury bez barier – dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach warsztatów uczestnicy zmierzali się ze wszystkimi rodzajami barier, ale i  poznawali sposoby   ich likwidacji.

Warsztaty poruszały następujące zagadnienia:  

  • Mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
  • Analiza problemów, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością
  • Savoir-vivre wobec osoby z niepełnosprawnością
  • Widz niepełnosprawny w instytucji kultury
  • Bariery w kulturze i sposoby udostępniania kultury
  • Audiodeskrypcja
  • Problematyka dotycząca dostępności architektonicznej

Zajęcia prowadzone przez Fundację Kultury bez Barier były ciągłym splotem warsztatów i prelekcji, ruchu i rozmowy, zmuszały do aktywności intelektualnej i fizycznej, do skorzystania z wyobraźni oraz zmierzenia się z  obawami, imaginacjami, przyzwyczajeniami uczestników.

Poprzez liczne praktyczne ćwiczenia uczestnicy warsztatów mieli możliwość zanurzenia się w świat osób niewidomych, niesłyszących oraz poruszających się na wózkach. Doświadczyli przejścia przez labirynt z białą laską i z czarną opaską na oczach. Uczyli się podstaw języka migowego, w tym zwrotów, które mogą być przydatne w kontakcie z osobą głuchą, jeździli również na wózkach inwalidzkich po przestrzeni, w której na co dzień pracują. Na podstawie przekazanej wiedzy, pod okiem trenera mogli też ocenić dostępność swojej instytucji dla wózkowiczów. Wspólnie starali się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające jej możliwe dostosowanie.

Podczas warsztatów omawiane były możliwości udostępniania repertuaru (filmów, spektakli i wystaw) do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla pracowników Muzeum odbył się oddzielny teoretyczno-praktyczny moduł poświęcony tworzeniu audiodeskrypcji.

Dziękujemy Fundacji Kultury bez Barier za prowadzenie warsztatów, a pracownikom Muzeum Archeologicznego, Teatru Polskiego w Poznaniu, Kina Muza oraz Centrum Kultury Zamek za zaangażowanie i aktywny udział.

Druga część projektu – udostępnienie 3 wydarzeń kulturalnych dla osób niewidomych, niesłyszących oraz poruszających się na wózkach już w październiku!