Wystawa bez barier – Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa

W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz 1 050 rocznicy przyjęcia Chrztu przez Polskę. Z tej okazji Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza na czasową wystawę pt. „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”.

Podstawowym  założeniem wystawy jest przedstawienie szerokiej rzeszy odbiorców roli grodu poznańskiego w krzewieniu chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz przypomnienie znaczenia chrztu naszego pierwszego historycznego władcy Mieszka I w rozwoju kulturowym ziem polskich. Na ekspozycji zaprezentowane zostały najbardziej spektakularne zabytki wczesnośredniowiecznej kultury materialnej i artystycznej, pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych od końca lat trzydziestych XX wieku do dnia dzisiejszego na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Z wielką przyjemnością, po raz kolejny, zadbaliśmy o grono odbiorców z niepełnosprawnością sensoryczną. Osoby niewidome i niedowidzące zachęcamy do korzystania z przygotowanej przez nas audiodeskrypcji, dostępnej na audioprzewodnikach. Dla osób niesłyszących opracowaliśmy prezentację wystawy z tłumaczeniem na język migowy, która została wgrana na tablety. Mamy nadzieję, że dzięki temu trafimy do jak najszerszego grona odbiorców.

Podczas wystawy przeniesiemy się do grodu poznańskiego nad Wartą, władanego przez pierwszego władcę Polski Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich i tym samym wpisał nas do wspólnoty państw chrześcijańskich w duchu zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego.

Zwiedzimy pozostałości rezydencji książęcej z kaplicą pałacową oraz relikty pierwszej katedry poznańskiej. Ekspozycja, zgodnie z intencją zawartą w tytule, tematycznie nie ogranicza się wyłącznie do problematyki chrztu  naszego pierwszego władcy ale swą narracją wybiega poza owo niezwykłe wydarzenie, które postrzegać należy bardziej jako symbol zapoczątkowanych wówczas zmian w dziejach państwa polskiego.

Wystawa rozpoczęła się 13 kwietnia i potrwa aż do końca 2016 roku.

Więcej informacji o wystawie znajduje się na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966.

 

Serdecznie zapraszamy!