Wystawa „Małego Odkrywcy” – rozpoczęcie drugiej części projektu pt. „Kulturalny Poznań bez barier”

W dniach od 15 do 16 października 2014 roku Future Voice System przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu zorganizowało wystawę trasą „Małego Odkrywcy” dla dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu.

W celu rozbudzenia zainteresowań i zdobycia wiedzy na temat archeologicznego dziedzictwa kulturowego Europy i Afryki, Mali Odkrywcy podążyli dwiema trasami. Pierwsza z nich to trasa afrykańska, która zawierała ciekawostki i opowieści na temat starożytnego Egiptu, archeologii Sudanu oraz sztuki naskalnej Afryki Północnej. Druga trasa wprowadziła Odkrywców w wystawę pradziejową Wielkopolski i Polski.

Specjalna trasa Małego Odkrywcy, miała rozwinąć w dzieciach postawę aktywnego uczestniczenia w kulturze, kształtować umiejętności twórczego myślenia poprzez zabawę i w sposób przystępny upowszechniać wiedzę o najdawniejszych czasach.

Podczas wystawy zapewniliśmy audiodeskrypcję „na żywo”, kopie zabytków wykonane w grafice reliefowej oraz opis brajlowski. Przewidzieliśmy także możliwość poznawania wybranych eksponatów przez dotyk. Dla dzieci niesłyszących wycieczka po wystawie była tłumaczona na język migowy.

Dziękujemy za aktywny udział w wystawie dzieciom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu kulturalno-edukacyjnego pt. „Kulturalny Poznań bez barier”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na kolejne wydarzenia „Kulturalnego Poznania” – tym razem w kinie i teatrze – zapraszamy już w listopadzie!